Pranešimas apie akcininkų susirinkimą

 

 

AB “Pakaita”, įmonės kodas 133303721, adresas Jovarų g.5,Kaunas,

 Šis pranešimas pateikiamas dienraščiui „Kauno diena“ , interneto tinklalapyje www.pakaita.lt.

Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2018 m. balandžio 24 d.14.00 val. šaukiamas

visuotinis akcinės bendrovės ”Pakaita” akcininkų susirinkimas, kuris vyks bendrovės patalpose

Jovarų g. 5, Kaune.

Registracija vyks nuo 13.30 val. Atvykstant į susirinkimą turėti asmens dokumentą.Akcininkų įgaliotiems asmenims privaloma turėti įstatymo nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos  diena - 2018 m. balandžio 17 d. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.

Susirinkimo darbotvarkė:

1.Bendrovės metinis pranešimas.

2.Audito išvada apie bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir metinį pranešimą

3.Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno (nuostolio) paskirstymo už 2017 m.  tvirtinimas.

4. Audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.

5. Valdybos rinkimai.

Informacija teikiama  tel. (8~37) 30 28 31.

Akcinės bendrovės “Pakaita” valdybos pirmininkas- generalinis  direktorius  Algimantas Svilainis.