Pranešimas apie akcininkų susirinkimą

 

 

AB “Pakaita”, įmonės kodas 133303721, adresas Jovarų g.5,Kaunas,

 Šis pranešimas pateikiamas dienraščiui „Kauno diena“ , interneto tinklalapyje www.pakaita.lt.

Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2017 m. balandžio 20 d.14.00 val. šaukiamas

visuotinis akcinės bendrovės ”Pakaita” akcininkų susirinkimas, kuris vyks bendrovės patalpose

Jovarų g. 5, Kaune.

Registracija vyks nuo 13.30 val. Atvykstant į susirinkimą turėti asmens dokumentą.Akcininkų įgaliotiems asmenims privaloma turėti įstatymo nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos  diena - 2017 m. balandžio 13 d. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.

Susirinkimo darbotvarkė:

1.Bendrovės metinis pranešimas.

2.Audito išvada apie bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir metinį pranešimą

3.Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno (nuostolio) paskirstymo už 2016 m.  tvirtinimas.

Informacija teikiama  tel. (8~37) 30 28 31.

Akcinės bendrovės “Pakaita” valdybos pirmininkas- generalinis  direktorius  Algimantas Svilainis.

 

2017-03-06

 


     Dabartiniai vartotojų poreikiai orientuoti į naujos kartos aukštos kokybės saugius, nekenksmingus sveikatai tekstilės produktus.
    Gaisrų atvejais, siekiant išvengti žmonių aukų, visuomeninės paskirties objektuose (viešbučiai, mokyklos, prekybos ir pramogų centrai, biurai, kavinės, ligoninės, sporto ir koncertų salės, nakvynės namai ir pan.) eksploatuojami namų tekstilės gaminiai turi būti sunkiai užsiliepsnojantys, degimo metu išskirti kuo mažiau nuodingų medžiagų, pavojingų žmogaus gyvybei. Namų tekstilės gaminiams, kurie gali būti eksploatuojami prie pat kūno (pvz. patalynei skirtos medžiagos), svarbi saugos savybė – gebėjimas nesilydyti liepsnos poveikyje. Visų šių gaminių kokybė vertinama ne vien pagal nedegumo charakteristikas, bet ir pagal kitas fizikines, mechanines, chemines ir aplinkosaugines charakteristikas.
     Tačiau namų tekstilei skirtų medžiagų atitikties degumo savybių reikalavimams deklaravimas yra itin svarbus veiksnys, įtakojantis šių produktų eksporto rinkos plėtrą.
AB „Pakaita“ siūlo medžiagas, atitinkančias degumo savybių reikalavimus, įvairioms namų tekstilės gaminių grupėms:

     - Užuolaidoms, portjeroms, drapiruotėms ir kt. vertikaliai eksploatuojamiems gaminiams;
     - Patalynei;
     - Apmušalams ir nuimamiems baldų apvalkalams;
     - Baldų tarpiniams sluoksniams;
     - Matracams ir čiužiniams;
     - Staltiesėms ir stalo gaminiams.