Valstybinis galanterijos fabrikas „Pakaita” buvo įkurtas 1945 m. gruodžio 23 d. Tuo metu įmonėje buvo gaminami batraiščiai.
- 1946 m. fabrikas „Pakaita” buvo praplėstas ir pradėta  gaminti elastinė juostelė.
- Nuo 1948 m. birželio 30d. fabrikas buvo vadinamas tekstilės - galanterijos fabriku „Pakaita“ ir pradėta  gaminti  medžiaga kaklaraiščiams, skarelėms bei šalikams.
- 1953 m. įmonė įsigijo  užuolaidų mezgimo mašinas ir tais pačiais metais pradėtos megzti užuolaidos, veikla buvo tęsiama  iki 2002m.
- 1967m. įmonė įsigijo trikotažo mezgimo mašinas, kuriomis buvo mezgami vaikiški šalikai ir kepuraitės. 
- Nuo 1975m. spalio 1 dienos, apjungus įmones „Audimas”, „Trikotažas”, Kelmės trikotažo fabriką ir kojinių fabriką „Silva” į A. Šiaučiūnaitės trikotažo gamybinį susivienijimą, “Pakaita” į susivienijimo sudėtį buvo priimta kaip užuolaidų mezgimo cechas. 
- 1991 metais reorganizavus valstybinį trikotažo fabriką "Silva", nuo jo atsiskyrė užuolaidų mezgimo cechas ir pradėjo veiklą valstybės trikotažo įmonė "Pakaita", kuri 1992 metais buvo privatizuota ir pavadinta akcine bendrove "Pakaita".
- 1990 - 1992m. pradėjo veiklą nauji siuvimo ir mezgimo padaliniai, kurie sėkmingai dirba  iki šių dienų.
- AB „Pakaita“ vadovauja generalinis direktorius  Algimantas Svilainis.